Technisch Vastgoed Management

Het technisch vastgoed management van een portefeuille kent buiten het technisch basisbeheer een paar aanvullende modules, die additioneel kunnen worden aangeboden. De wensen op het gebied van het basisbeheer, en eventuele extra diensten worden vooraf samen met u geïnventariseerd en hangen af van uw managementstrategie en de verwachtingen van u en uw huurder(s).

Ons technisch basisbeheer bestaat uit het:

Naast technisch basisbeheer, kunnen wij ook voorzien in additionele dienstverlening zoals:

* o.a. menukaart servicekosten, hybride leveringen en dienstenpakket, afrekeningen binnen SLA afspraken, rubricering servicekosten, beoordelen servicekosten op benchmark

Omdat wij in staat zijn onze werkzaamheden zeer efficiënt uit te voeren, kunnen wij onze dienstverlening tegen een scherpe prijs aanbieden.


terug naar Dienstverlening